MS-cabine

W4F Kruibeke

Voor Wind4Flanders plaatsten we een MS-cabine voor het koppelen van een windturbine aan het MS-net. De installatie bestaat uit een Lithobeton Aquila préfab-gebouw uitgerust met ABB Unisec AA31 schakelcellen. Na een vlotte montage en zorgvuldig testen, zowel door Electro Goorts als Fluvius, is deze installatie recent in dienst genomen