HS-cabine

Merger Tongeren

Na verschillende uitbreidingen bij bedrijf Merger uit Tongeren bleek de bestaande laagspanningsvoeding niet meer voldoende en werd een hoogspanningscabine noodzakelijk. Wij werkten voor hen een 400kVA installatie uit met ABB Safeplus AA20 schakelcellen en plaatsten deze in een door de klant ter beschikking gesteld lokaal.