Engineering

Hoogspanning is en blijft een nichemark die omgeven is met een uitgebreide regelgeving en diverse veiligheidsvoorschriften. Daarnaast is er een enorme variëteit aan complexe mogelijkheden op vlak van apparatuur en zijn de wensen van klanten zeer uiteenlopend. Dit heeft als gevolg dat deze branche veel expertise vereist om een hoogspanningsproject in goede banen te leiden. Om die reden leggen wij continu de nadruk op kwaliteit en op veiligheid. Dit alles heeft als gevolg dat Engineering een centrale rol speelt bij al onze projecten. Als eerste werken onze ingenieurs een ontwerp voor u uit. Vervolgens start de praktische uitvoering en tot slot wordt de installatie in gebruik genomen. Kortom bij het verwerken van uw project van A tot Z, is de ondersteuning van engineering in alle fases noodzakelijk.

Eerst start de offertefase, waarbij alle veiligheidsnormen besproken worden en er gekeken wordt naar de beste oplossingen. Deze fase bestaat uit het maken van de nodige berekeningen, het consulteren van regelgevingen en het communiceren met alle betrokken instanties.  Met andere woorden, alle voorbereidende taken om tot een allesomvattend ontwerp te komen. Na het finaliseren van het ontwerp, wordt overgegaan naar de uitvoering. Van zodra een project uitgevoerd is, zal een medewerker van de engineeringafdeling finaal het project goedkeuren en aan de klant opleveren.

 

Eén van onze projectingenieurs (en één persoon in back-up) behandelt het volledige project, waardoor u gedurende het hele proces dezelfde contactpersoon hebt. Ondanks u als klant slechts één aanspreekpunt heeft, werkt het ingenieursteam intern mee aan elk project. Daaruit volgt dat wij alle aanwezige expertise optimaal benutten. 

 

Naast nieuwe projecten, staat ons team ook ter uwer beschikking voor depannages, renovaties, aanpassingen aan bestaande installaties of algemene vragen van de klant. Kortom, ‘Uw project van A tot Z’ nemen wij volledig ten harte.