Condensatoren

Electro Goorts heeft een divers aanbod in condensatoren ter verbetering van de arbeidsfactor (cos phi) en ter compensatie van reactief vermogen. We maken een onderscheid in 3 categorieën van condensatoren, namelijk Nullastcondensatoren, Automatische condensatoren en hoogspanningscondensatoren.

Nullastcondensatoren:

Nullastcondensatoren hebben een vaste capacitieve waarde die de nullastverliezen van een installatie compenseren. Ze worden voornamelijk toegepast op installaties die gedurende een geruime tijd op nullast draaien en waarvan de inductieve nullast gedurende die periode dient te worden gecompenseerd.

Om de juiste capacitieve waarde van de condensator te bepalen, berekenen wij deze aan de hand van de gegevens van de transformator(en). Hierna kiezen wij de correcte condensator uit ons ruim aanbod en zorgen voor een correcte beveiliging en plaatsing.

Automatische condensatoren:

Een automatische condensator is van toepassing op installaties met een hoge inductieve belasting. Doordat de hoge inductieve
belasting invloed uitoefent op de arbeidsfactor dient deze, door middel van condensatoren, gecompenseerd te worden. In tegenstelling tot nullastverliezen, is in de meeste gevallen de inductieve belasting niet stabiel maar variabel. Dit heeft als gevolg dat een automatisch (sturende) condensator noodzakelijk is, dewelke wij kunnen aanbieden.

Wij zorgen voor een correcte berekening van de benodigde capaciteit, een aangepaste stapgrootte om de arbeidsfactor nauwkeuring te kunnen regelen en bekijken de noodzaak tot smoorspoelen/sperfilters ter bescherming tegen harmonische stromen. Eenmaal deze en andere factoren bepaald, kunnen wij opteren voor een standaard of op maat gemaakte oplossing, steeds met een intelligente regelaar die de arbeidsfactor optimaal bewaakt en waar nodig bijstuurt. Wij voorzien in zowel de constructie, plaatsing als in dienst name.

Hoogspanningscondensatoren:

Net zoals bij laagspanning, is het mogelijk om de arbeidsfactor op hoogspanning te compenseren. Hoewel dit ogenschijnlijk gelijklopend lijkt, zijn er bepaalde factoren uniek aan hoogspanningscondensatoren. Deze factoren vragen een aangepaste sturing van deze condensatoren. Binnen Electro Goorts werken wij deze sturing, alsook de volledige uitvoering uit.   

Onze hoofdactiviteit richt zich op hoogspanningsinstallaties. Daaruit volgt dat wij ons gamma enkel richten op condensatoren ter verbetering van de arbeidsfactor (cos phi).

Condensatoren ter verbetering van de arbeidsfactor