Kabelwerken

Omdat wij een totaalpakket voor de klant willen leveren, beschikken wij ook over de nodige kennis en het materiaal om kabelwerken uit te voeren. De aard van deze zijn, zoals u hieronder kan zin, zeer divers.

  • Berekenen van kabeltracés.
  • Plaatsen van hoog- en middenspanningskabels, laagspanningskabels, datakabels, signalisatiekabels, Fiber optic,… .
  • Ondergronds plaatsen van kabels in kabelgeulen, wachtbuizen en/of gestuurde boringen.
  • Kabels bovengronds plaatsen zowel in als op gebouwen.
  • Aansluiten van allerhande hoog- en laagspanningskabels.
  • Herstellen van beschadigde kabels.